INTRO DZIAŁANIA


Oficjalna strona Unii EuropejskiejEuropejski Fundusz SpołecznySzkoła Marzeń
S Z K O Ł AM A R Z E Ń
„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Lista myśliwych:

Zapraszam na plener w sobotę 24 marca o godz. 10.00. Zbiórka przy Szkole Podstawowej w Klęce. Artur Pachala

projekt: Szablonownia